10. července

Jsem věčným obrazem Boha.
Bůh, na rozdíl od mého objevu,
ve mně nachází dokonalou dokonalost.