9. července

Zemřu i tehdy, když budu chtít poznání proti Boží Vůli.
Přežiji a budu osvícen i tehdy, když budu chtít nevědomost poté,
co jsem se zcela nabídl Boží Vůli.