8. července

Nebezpečí bezelstnosti jsou také ničivá.
Ve svém neustálém prožitku duše dokážu zabít a zabiji všechna nebezpečí.