2. ledna

Co dělám?
Nechávám Boha, aby na mě myslel.
Co jiného dělám?
Nechávám Boha, aby mým prostřednictvím mluvil.
Co více mohu udělat?
Mohu nechat Boha, aby mě učinil tak božským a dokonalým, jako je On.