3. ledna

Nesoutěžím se světem.
Soutěžím se svou nevědomostí.
Neporovnávám se se světem.
Porovnávám se s dokonalostí své duše.
Nespolupracuji s hloupostí světa.
Spolupracuji s nejčistší upřímností svého srdce.