17. září

Všenaplňující Milost Boha přesahuje všechno lidské chápání.
Neustálá jednota člověka s nevědomostí přesahuje chápání jeho duše.
Ačkoliv je Bůh všepřesahující, dostává radost z toho,
že je poután nevědomostí i věděním.