18. září

Individualitu mi dal Bůh v okamžiku mého narození.
Osobnost dám já Jemu v okamžiku své smrti.