19. září

Má duše je jedinečnou zkušeností Boha.
Můj život je nejmocnější jistotou Boha.
Transformace mé přirozenosti je nejvznešenějším ujištěním Boha.