28. září

Bůh pro mne velmi těžce pracoval
a já se těším z nejvzácnějších vzpomínek na jeho neúnavná úsilí.
Ve světě Boha mám svou vlastní místnost: ”Vděčnost.”