27. září

Má hrdost na Boha je ospravedlnitelná,
protože jsem jeho věrné dítě.
Má hrdost na nevědomost je omluvitelná,
protože můj život je nevědomou a neosvícenou nevinností.
Ale nemohu očekávat, že budu omlouván provždy.