9. října

Všichni velcí lidé vypadají zdálky skvěle.
Všichni duchovní lidé vypadají zdálky oduševněle.
Všichni vůdcové, obzvlášť političtí vůdcové, vypadají zdálky starostlivě.
Buď opatrný!