10. října

Pravda, každý má své přednosti.
Ale v mém případě vím a cítím,
že mé vědomé vnímání VĚČNÉHO NYNÍ
je mou jedinou předností.