31. ledna

Chválil jsem Boha. Bůh mi požehnal.
Chválil jsem sebe. Bůh mi požehnal.
Když jsem chválil Boha, cítil jsem, že nesmím dělat nic jiného než toto.
Když jsem chválil sebe, uvědomil jsem si, že neumím dělat nic jiného než toto. Běda!
Hle, můj vždy soucitný Bůh mi žehná v mé moudrosti i v mé nevědomosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »