Únor

1. února

Nalezl jsem Pravdu.
Řekl jsem to světu.
Svět se posmíval.
Nalezl jsem Pravdu.
Řekl jsem to Bohu.
Bůh mi s úsměvem řekl: „Mé dítě, nalezl jsi také mne.“