3. března

Člověk může nahradit cokoliv vyjma Božího Soucitu.