4. března

Je pro tebe možné věřit, že Bůh je Vševědoucí, Všemocný a Všudypřítomný.
Ale je pro tebe nemožné věřit, že Bůh má to, co máš ty: smrt.
Také je pro tebe nemožné věřit, že Bůh je tím, čím jsi ty: nevědomostí.
Ale je to pravda.
Otec a syn jsou jedním.
Otec je Realizací syna.
Syn je Odhalením Otce.