5. dubna

Harmonie je sladká.
Sladší je Mír.
Nejsladší je Blaženost.
Harmonie odstraňuje strach z hrozivých konfliktů.
Mír probouzí božskou jistotu našeho srdce.
Blaženost ustanovuje vládu našeho božsky plodného života.