6. dubna

Není nemoudré cenit si sám sebe. Můžeš si cenit sám sebe právě proto, že cítíš, že jsi vyvoleným dítětem Boha. Cítíš-li upřímně, že jsi vyvoleným dítětem Boha, pak můžeš být ujištěn, že také Bůh opravdu cítí, že tvůj život má pro Něj velkou důležitost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 1st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Meditace: potrava pro duši, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »