Jak mohu pročistit mysl, abych mohl mít dobrou meditaci?

Sri Chinmoy: Ve tvém případě bude nejlepší, abys zkusil každý den po několik minut cítit, že nemáš žádnou mysl. Říkej: „Nemám žádnou mysl. To, co mám, je srdce.“ Po chvíli si řekni: „Ne, nemám srdce. To, co mám, je duše.“

Když říkáš: „Nemám žádnou mysl,“ tak to neznamená, že se zase staneš zvířetem. Tak to není. Ty jen říkáš: „Nestarám se o takovou mysl, která mi přináší tolik nečistoty a tolik mě obtěžuje.“ Když říkáš: „Mám srdce,“ cítíš, že srdce má určitou čistotu. Ale když říkáš: „Mám duši,“ jsi zaplaven čistotou. Potom po určité chvíli musíš jít hlouběji a dál, a nejen říkat: „Mám duši,“ ale také: „Jsem duše.“ Ve chvíli, kdy říkáš: „Jsem duše,“ a když na tuto pravdu medituješ, tak z duše vystoupí nekonečná čistota a vstoupí do srdce. Potom ze srdce vstoupí nekonečná čistota do mysli. Takto pročistíš svou mysl a srdce a budeš mít každý den krásnou meditaci.

Musíte vědět, že mysl je téměř vždy nečistá a téměř vždy přináší neaspirující myšlenky. Dokonce i když to nedělá, je neustále obětí pochybností, žárlivosti, pokrytectví, strachu a jiných nebožských vlastností. Všechny negativní věci nejdříve napadají mysl. Mysl je může na minutu odmítnout, ale ony znovu a znovu klepou na její dveře. Mysl to má ve své povaze. Srdce je mnohem, mnohem čistější. Zájem, láska, oddanost, odevzdání a jiné božské vlastnosti se nacházejí zde, v srdci. Proto je srdce mnohem čistější než mysl.

Na druhou stranu však nemusí být srdce naprosto čisté, protože poblíž něj je vitální bytost. Nižší vitálno, které se nachází blízko pupku, má sklon vystupovat vzhůru a dotýkat se srdečního centra. Svým vlivem a blízkostí činí srdce nečistým. Nicméně srdce není jako mysl, která nečistým myšlenkám záměrně otvírá své dveře. Srdce je mnohem lepší než mysl. A nejlepší je duše. Duše je veškerou čistotou, světlem, blažeností a božskostí.