Ve svém životě hledám více radosti, ale nejsem přesvědčený, že bych měl meditovat, abych ji získal.

Sri Chinmoy: Když vám život nedává radost, ale vy cítíte, že radost chcete, znamená to, že jste hladoví. Jste-li hladoví v duchovním životě, budete jíst duchovní potravu. Když hladoví nejste, jíst nebudete. Řekněme, že patnáct či dvacet let jste se o duchovní život upřímně a intenzivně nezajímali. Skočíte-li z ničeho nic do moře duchovnosti, nebudete schopni plavat, protože jste tolik let intenzivně nemeditovali. Nemůžete změnit svou přirozenost přes noc. Musíte to udělat pomalu, jistě, postupně. Nejdřív se ve vodě jen osmělujte. Postupně se naučíte plavat. Potom přijde doba, kdy budete umět plavat dobře. Ale protože máte vnitřní hlad, znamená to, že jste připraveni začít plavat.