Část II — Otázky a odpovědi

Co je cílem meditace?

Sri Chinmoy: Konečným cílem meditace je navázat naše vědomé spojení s Bohem. Všichni jsme Božími dětmi, ale v tuto chvíli nemáme s Bohem vědomou jednotu. Slovo „Bůh“ může použít i ateista, který existenci Boha popírá. Jeho ústa to mohou vyslovit, ale on nebude schopen cítit Boží vlastnosti. Nebude k Bohu vůbec nic cítit. Stejně tak může někdo věřit v Boha, ale jeho víra není v jeho životě skutečná. Jen věří, že Bůh existuje, protože nějaký svatý, jogín nebo duchovní Mistr řekl, že Bůh existuje. Ale když cvičíme meditaci, přijde den, kdy si vybudujeme svou vědomou jednotu s Bohem. Tehdy nám Bůh dá svůj nekonečný Mír, nekonečné Světlo a nekonečnou Blaženost, a my do tohoto nekonečného Míru, Světla a Blaženosti vrosteme.

V Upanišadách se říká, že když je někdo vědomě sjednocen s Bohem, vidí, že přišel z Blaženosti, v Blaženosti roste a na konci své cesty znovu do Blaženosti vstoupí:

Anandadd hy eva khalv
imani bhutani jayante
anandena jatani jivanti
anandam prayantyabhisam visanti

Ánanda znamená Blaženost. Bůh je Blaženost. Když aspirant realizuje Boha, realizuje Blaženost a pije Blaženost. Když se ve své meditaci stane dokonalým nebo když je na pokraji osvobození, vidí, že konečným cílem meditace je dosáhnout v sobě Světla a Blaženosti v nekonečné míře.