Zahrnuje meditace léčitelství?

Sri Chinmoy: Meditace zahrnuje vše. Při meditaci rozšiřujeme své vědomí, dokud v sobě neobsahuje vše ve vesmíru. Není nic, čeho bychom s pomocí meditace nemohli dosáhnout. Každý člověk má schopnost léčit, pokud se tento člověk umí koncentrovat a meditovat, a především se umí koncentrovat na fyzické nemoci. V Božím stvoření není nemoc, kterou by nedokázal vyléčit. Musíme však vědět, je-li Boží Vůlí, abychom někoho vyléčili. Jinak můžeme působit jako nepřátelské síly, které chtějí porušovat pravidla božské Hry.

Je rozdíl mezi léčením, které provádí obyčejný léčitel a léčením, které provádí realizovaná duše. Obyčejný léčitel se naučil nějaké techniky pro odebírání nemoci od ostatních, ale po určité době se stane obětí nemocí,které ostatním odebral. Proč? Protože neví, jak odhodit nemoci potom, co je odebral. Jestliže je léčení naše profese, pokud se jen modlíme a vysíláme po několik minut pozitivní myšlenky, a potom jdeme někoho léčit, potom jednáme proti božské Síle, proti božskému Zákonu. Je to v naší nejhlubší meditaci, kdy poznáme, co bychom měli a neměli dělat. Jestliže nás Nejvyšší požádá, abychom někoho vyléčili, tehdy nám dá sílu, a když nám dá tuto sílu, neneseme odpovědnost. Výsledek okamžitě náleží Nejvyššímu. Když jsme ale odpovědní my, můžeme pykat za výsledky svého jednání. Toto je rozdíl mezi jednáním s pomocí meditace a jednáním z takzvaného lidského soucitu.

Realizovaná duše léčí, jen když ji o to požádá Bůh. Ví, že všechno co se stane v kosmické Hře svého Otce, Nejvyššího, je nezbytnou zkušeností. Zapojuje se, jen když o to Nejvyšší požádá. A když léčí něčí nemoc, ví, že ji může odhodit do oceánu, do svého nekonečného Otce, který jí to přikázal. Nemá žádnou odpovědnost, protože je nástrojem Nejvyššího. Obyčejný léčitel si myslí, že je v léčení chorob ostatních neobyčejně soucitný, ale je tento léčitel soucitnější než Bůh? Bůh ví, jaké zážitky lidé potřebují. Jestliže je chce vyléčit z jejich nemoci, dá Svému nástroji sílu, aby byl úspěšný. V mnoha případech Nejvyšší nepoužívá obyčejného aspirujícího k léčení, protože jestliže je to upřímný aspirující, Nejvyšší chce, aby nejprve realizoval. To je nejdůležitější.