Jak mohu poznat, je-li můj vnitřní zážitek opravdový nebo falešný?

Sri Chinmoy: Tento problém vznikne, jen pokud nemáte Mistra. Pokud Mistra máte, dokáže vám okamžitě říci, zda získáváte bohaté vnitřní zkušenosti, nebo jen klamete sami sebe. Duchovní Mistr to pozná bez nejmenších pochyb či zaváhání.

Avšak i když nemáte svého Mistra, můžete tento problém vyřešit. Máte-li pochybnosti o svém vnitřním zážitku, koncentrujte se na srdce. Je-li váš zážitek opravdový, ucítíte ve svém srdci radostné rozechvění, jako by v něm lezl mravenec.

Když máte vnitřní zážitek, zkuste dýchat tak pomalu a mírně, jak je to jen možné, a pokuste se cítit, že do svého těla vdechujete čistotu. Ciťte, že do vás vstupuje čistota a jako nit se obtáčí kolem vaší pupeční čakry. Pokud se v tu chvíli soustředíte na svůj zážitek a cítíte, že vaše duchovní srdce odmítá do pupeční čakry vstoupit, budete vědět, že váš zážitek byl pouhý přelud. Jestli však srdce vstoupí do pupku s radostí, můžete si být jistí, že prožitek byl naprosto pravý a skutečný.

Když máte nějaký zážitek a chcete zjistit, zda je opravdový, můžete se také pokusit na pár minut cítit, zda dokážete do svého zážitku vrůst, nebo ne. Ucítíte-li, že dříve či později do tohoto zážitku vrůst dokážete, potom je zážitek opravdový. Pokud však cítíte, že skutečnost je jiná a že nikdy nedokážete do zážitku vrůst, pak takový zážitek opravdový není.

Během svého zážitku se vždy pokuste oddělit svůj vnější život od vnitřního života. Vnější život je životem lidských potřeb a pozemských požadavků. Také vnitřní život je životem potřeb, avšak Božích potřeb, nikoli vašich potřeb; Božích požadavků, a nikoli vašich požadavků. Zkuste cítit, zda je to potřeba Boha, která působí prostřednictvím vašeho zážitku, a zda si Bůh přeje a potřebuje své naplnění ve vás a skrze vás. Získáte-li takovýto pocit či poznání, pak je váš zážitek opravdový. Jestliže se ale vědomě ztotožníte se svým vyžadováním, zážitek nebude skutečný, bude to jen halucinace.

Skutečný zážitek přijde pouze tehdy, když si upřímně přejete a potřebujete vnitřní život a když si Bůh přeje a potřebuje vnitřní život uvnitř vás a vaším prostřednictvím. Až dojdete k tomuto poznání, všechny vaše zážitky budou opravdové, musí být opravdové.