23.

Kdo může postavit
chrám zasvěcení svého života
bez základů aspirace svého srdce?