24.

Rozviň svou sílu vnitřní sebedůvěry.
Staneš se dokonalým stavitelem
chrámu projevení Boha na zemi.