69.

Tvůj život pokvete jako růže
v zahradě tvého srdce,
zažehneš-li plameny
v chrámu aspirace svého srdce.