70.

Dokážeš-li stále osvěcovat vnitřní chrám,
Bůh bude hrdě a s požehnáním
rozhlašovat tvé jméno.