73.

Udržuj chrám těla
v oduševnělém rozpoložení vědomí,
abys vedl život dobra a plnosti.