74.

Kde je svatyně naplnění?
Uvnitř chrámu
smazání sebe sama.