75.

Kéž se zvon mého aspirujícího srdce
rozezní každé ráno a každý večer
jako chrámový zvon.