76.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
Naplňuji Tvé tři nejvyšší Žádosti:
Miluji svůj život modlitby.
Miluji svůj chrám srdce.
Miluji svůj oltář dechu.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!