77.

Bůh má snadný přístup
na všechna místa,
zvláště do chrámu našeho srdce.