78.

Všichni, kdo vstoupí do chrámu srdce,
dostávají požehnání aspirace
od Pána Nejvyššího.