79.

Pouze když máš
nepodmíněnou víru v Boha,
pozve tě Bůh,
abys přišel do Chrámu Jeho Srdce.