80.

Bůh Sám okamžitě přichází,
aby požehnal našim duším,
když klepou na Bránu Božího Chrámu.