89.

Dělám rychlý, rychlejší,
nejrychlejší pokrok pouze proto,
že se modlím a zpívám
v chrámu poslušnosti Bohu.