88.

Bůh žádá mé vděčné srdce,
aby bylo sběratelem písní odevzdání
chrámu srdce.