97.

Mé náboženství chce,
abych vždy zůstával
v chrámu blaženosti
oddanosti svého srdce.