98.

Mým náboženstvím je
mé o Bohu šeptající zasvěcení
chrámu srdce lidstva.