99.

Můj večer se snáší
a okamžitě mě inspiruje
a dodává mi energii,
abych hledal cestu
do posvátného chrámu
naděje svého srdce.