Guru, byli všichni žáci předurčeni k tomu, aby za tebou v této inkarnaci přišli?

Sri Chinmoy: Ve většině případů bylo předurčeno, že ke mně přijdete. Je zde mnoho duší, které se mnou měly spojení v předchozích inkarnacích a je zde nemálo těch, které znám ze světa duší — přátelé, obdivovatelé a jiní. Zde na zemi začali aspirovat, a proto mě vyhledali.

Dnes mi jeden přítel mého žáka v OSN řekl: „Když sem přijdu, získávám od vás radost, ale za svého Gurua jsem již přijal někoho jiného.“ Jeho duše ho přitahovala ke mně, ale jeho vitálno ho odtahovalo pryč. Nepovzbuzoval jsem jej. Jenom jsem mu řekl, aby zůstal u svého Gurua.

Ne všechny duše jsou určeny pro mě. Ale většina duší, které ke mně přišly, jsou určeny pro mě, stejně jako ty, které mě opustily, s výjimkou jedné nebo dvou, u kterých si Nejvyšší nepřál, aby se mnou byly, a které On odvedl svým vlastním způsobem. On se o ně postará, ale ti ostatní budou muset čekat, až jim dám znovu příležitost. Žáci, kteří odešli, mě mohou opustit na fyzické úrovni, ale na vnitřní úrovni zůstávají jejich duše se mnou. Tam jsou mými opravdovými žáky.