Otázky a odpovědi

Jaký je vztah mezi duší Gurua a duší žáka? Jsou totožné?

Sri Chinmoy: Já mám duši a ty máš duši, ale v jakém smyslu jsou totožné? Když mě miluješ celým svým srdcem a celou svou duší, když jsi mi oddán celým svým životem, když mi odevzdáváš celou svou existenci, naprosto se ztotožníme, úplně splyneme. Kapka vstoupí do oceánu a stane se oceánem samotným. Takže silou absolutní lásky, úplného sebedávání, jednobodové oddanosti a nepodmíněného odevzdání se Guruova duše a žákova duše stanou zcela jedním.

Jakmile je sebedávání žáka trvalé, Guru vidí sám sebe žákovým srdcem a duší, a žák vidí sám sebe prostřednictvím Gurua.

Když se díváte na můj Transcendentální obraz, uvidíte svoji vlastní nejvyšší Existenci. Můj Transcendentální obraz je vaší vlastní existencí v její nejvyšší podobě. V této chvíli ale není tato Existence pod vaší kontrolou. Je pod mojí kontrolou, protože já jsem realizovaná duše. Když budete také realizovaní, když se se mnou naprosto ztotožníte, nebudete moci oddělit moje Transcendentální Vědomí od svého vědomí.

Nyní to tak ale není. Občas do mě zkoušíte vstoupit se strachem nebo s nějakou pochybností ve vaší mysli. Nebo občas cítíte, že jednám jako soudce, jako samovládce. Cítíte, že když uděláte něco špatného, potrestám vás a že když uděláte něco dobrého, budu vás mít rád. To je ale špatný přístup. Měli byste mít pouze pocit naprosté jednoty. Guruova a žákova duše jsou opravdu sjednocené jedině tehdy, když žák ztratí svůj pocit individuality a osobnosti. Žák se sjednocuje s Guruem silou své nejvyšší pokory ve fyzickém, vitálním, mentálním a psychickém. Sjednocuje se s Guruovou duší pomocí nejvyšší pokory. Je-li mezi nimi pokora, Guruovu duši nelze od duše žáka nikdy oddělit.