Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
žehná mi
Svým transcendentálním
Oceněním Světla Vize.