Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
život selhání se stává
naprostou nemožností.