Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
požádá mě, abych pil zhluboka,
velmi zhluboka
Jeho Vůli zaplavenou Nektarem.