Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
nikde nevidím
omezení neochoty své mysli
Bohu.