Ve chvíli ...

Ve chvíli,
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
žádá mě, abych sprintoval
pro Jeho svět udivující
a svět naplňující
cenu Míru.