Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
má touha sebe-slávy
se odevzdává
mé aspiraci sebe-objevení.