Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
stávám se
prezentací svého vděčného srdce
a Bůh se stává
Soucitem svého Srdce Nekonečnosti.