Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
stávám se „Zprávami dne“
jak v Nebi, tak i na zemi.