Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
stávám se „Zprávami dne“
jak v Nebi, tak i na zemi.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Ve chvíli, kdy Boha těším Božím vlastním Způsobem.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2009.

Toto je 1351st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Ve chvíli, kdy Boha těším Božím vlastním Způsobem, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »